Email Us

RC Gear Import

As this page is of interrest to Norwegian RC enthusiasts only, it will be written in Norwegian.

Fakta om import av RC utstyr til Norge for privatpersoner..

Det har vært diskutert mye på hva som er riktig og hva som ikke er når det gjelder import av RC varer fra utlandet. Med denne siden skal jeg prøve å klargjøre om reglene som ligger i det norske lovverket

En kan ta med seg varer for opp til 3000 NOK hjem til norge om man er ute av landet i mindre en 24 timer. Dersom en er ute av landet i mer en 24 timer kan man ta med seg varer til en verdi av 6000 NOK. Men dette gjelder kun om man selv reiser ut og bringer varen med hjem.

For de av oss som ikke er på reisefot til stadighet, gjelder følgende regler:

Varer med verdi inn til 200 NOK (uten frakt ) skal ikke belastes med MVA.
Varer med verdi fra 200 NOK (inklusiv frakt) skal pålegges 24% MVA og muligens en tollavgift.
Gaver med verdi inn til 500 NOK (inklusiv frakt ) skal ikke belastes med MVA.

En av tingene som har vært mye usikkerhet rundt er om det skal betales MVA på totalverdien av varen som inkluderer frakt. I følge uttalelser fra Toll vesenet skal dette ikke være tilfellet for varer med verdi opp til 200. (Se artikkel fra Din Side). Hvorfor man skal inkludere frakt for pakker over 200 kroner er da litt uforståelig...

Fra 01.03.03 er det igjen Posten skal tollbehandle mye av de brev og pakker som kommer fra utlandet. Posten tar et gebyr på 149 NOK i tollklareringsavgift. (Se artikkel på Din Side)

I en periode fra 01.11.02 var det Nordisk Express som hadde avtale med bl.a. USPS om tollklarering av pakker fra USA, og Storbritania også. Dette skapte mye bråk på grunn av ekstra gebyrer som Nordisk Express tok for å lever ut pakkene til mottaker når de ankom Norge, i tillegg at de hadde en svært dårlig flytt av pakker som kom inn til landet. Mange ble sittende å vente i flere uker før pakkene dukket opp.

Det er også mulig for privat personer å tollklarere pakker selv via internet. For pakker med verdi mellom 200 - 1000 NOK, kan man bruke TVINN. Fordelen med å bruke TVINN er rett og slett at det er billigere å gjøre denne jobben selv da man kun betaler et gebyr på 69 NOK utover MVA. Man må i tillegg betale ca 69 kronter til posten for håndtering... Så man sparer egentlig ikke noe på å ta toll behandlingen selv, framfor å la Posten gjøre hele jobbe.

Alternativ leveringsmåte

Alternative leverings måter for pakker fra utlandet kan være å bruke en annen transportør en det lokale postvesenet. Her er noen linker til mulige transportører:

JetCarrier (www.magnun.no) - Minste pris fra 225 NOK for 2 kg pakker.

 

Heves 200 Kroners Grensen??? Neppe

Via medieoppslag og press fra Forbrukerrådet og Posten har det igjen vært forsøkt å få hevet 200 kroners grensen på varer som kjøpes fra utlandet. Dette er en regel som ble satt i live helt tilbake til 1973/1975. Om denne regelen hadde fulgt inflasjonen, ville vi hatt et mer reelt nivå - ca 800 NOK... men fornuften har jo ikke funnet veien til så mange politikere de siste 10 årene.,

Dessverre har Finansdepertementet sagt nei til å heve denne grensen. Men det er likevel et lite håp om at noe skjer, da det er blitt lovet å “vurdere modeller for å forenkle, og redusere kostnadene ved ordinære kjøp fra utlandet”.

Grensen på 500 NOK for gaver økes kanskje opp til 1000 kroner.

Dette er forslag som er ute på høring, med frist til 25.03.03.

(Etter utdrag fra Din Side)

Last Changed 06.03.2003